JMK TREND, spol. s r.o., Študentská 1442, 069 01 Snina, tel.č.: 0915/111 116
JMK TREND, spol. s r.o.
Súkromná bezpečnostná služba
Profil spoločnosti

Spoločnosť JMK TREND s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.10.1992 a bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v oddiely Sro, vložke č. 735/P a bolo je pridelené IČO 31 661 025.

Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 27.12.2001 došlo k zmene konateľa spoločnosti, ktorým sa stal JUDr. Miroslav Kulík a za sídlo bola ustanovená budova hlavnej pošty v Snine, na ul. Študentskej 1442, 069 01 Snina. Menovaný je zároveň aj majiteľom spoločnosti. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti sa stalo prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, kurzy odbornej spôsobilosti a poradenstvo v predmetnej oblasti.

Spoločnosť je držiteľom licencie na vykonávanie strážnej služby, detektívnej služby a licencie na vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva.

Ďalej spoločnosť je držiteľom akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy.

Spoločnosť má aj organizačnú zložku v ČR, kde je vedená v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějovicích pod oddielom A, vložka 9896 a sídli na adrese Jírovcova 1343/32 v Českých Budějovích. Predmetom podnikania sú najme služby súkromných detektívov a ochrana majetku a osôb.

©2012 Ing.Kulík Miroslav, Verzia 2.2